کارشناسی ارشد

جزوات کارشناسی ارشد موسسه ماهان و موسسه پارسه زیر قیمت موسسه موجود است

جزوات کارشناسی ارشد مهندسی برق
1- آمار فنی 2- الکترومغناطیس 3- الکترونیک 1و2 4- تجزیه و تحلیل سیستم 5- ریاضی مهندسی 6- زبان تخصصی 7- زبان عمومی 8- سیستم کنترل خطی 9- مدارهای الکتریکی (جلد اول) 10- مدارهای الکتریکی (جلد دوم) 11-معادلات دیفرانسیل 12- بررسی سیستم‌های قدرت 13- ماشین های الکتریکی 1و2 14 سوالات بهمراه جواب چندین دوره کنکور آزمایشی
جزوات کارشناسی ارشدمجموعه مهندسی کامپیوتر شامل4 گرایش معماری کامپیوتر - هوش مصنوعی - نرم افزاریا الگوریتم و محاسبات
1 زبان انگلیسی 2 محاسبات عددی 3 آمار و احتمالات 4 ریاضی مهندسی 5 ساختمان گسسته 6 ساختمان داده‌ها 7 نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها 8 مدار منطقی 9 معماری کامپیوتر 10 سیستم عامل
دروس تخصصی معماری کامپیوتر
11 مدار الکتریکی 12 VLSI 13 الکترونیک دیجیتال 14 انتقال داده
دروس تخصصی هوش مصنوعی
11 مدار الکتریکی 12 طراحی الگوریتم‌ها 13 هوش مصنوعی
دروس تخصصی نرم افزار و الگوریتم ومحاسبات
11 کامپایلر 12 زبان‌های برنامه سازی 13 طراحی الگوریتم‌ها 14 پایگاه داده
جزوات کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT شامل 4 گرایش تجارت الکترونیکی امنیت اطلاعات شبکه های کامپیوتری مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
1-زبان تخصصی 2-ساختمانهای گسسته 3-ساختمانهای داده 4-طراحی الگوریتم 5-مهندسی نرم افزار 6-شبکه های کامپیوتری 7-اصول ومبانی مدیریت 8-اصول طراحی پایگاه داده ها 9-هوش مصنوعی 10-سیستمهای عامل 11-معماری کامپیوتر
جزوات کارشناسی ارشد مهندسی عمران
1تحلیل سازه 2 مکانیک خاک 3 مقاومت مصالح 4 زبان عمومی 5 مکانیک سیالات 6 زبان تخصصی : 7 معادلات دیفرانسیل 8 ریاضی عمومی 1و2 9 سوالات بهمراه جواب چندین دوره کنکور آزمایشی 11 سازه های فولادی و بتنی و پی سازی 12 هیدرولیک راهسازی روسازی
جزوات کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
1- طراحی اجزاء 2- دینامیک 3- ارتعاشات 4- کنترل اتوماتیک 5- استاتیک 6- دینامیک ماشین 7- مکانیک سیالات 8- ترمودینامیک 9- انتقال حرارت 10- مقاومت مصالح 11- زبان 12- ریاضی مهندسی 13- معادلات دیفرانسیل 14- ریاضی عمومی 1و2
جزوات کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
1-زبان عمومی 2- زبان تخصصی 3-تحقیق در عملیات 4-آمارو احتمال مهندسی 5-کنترل موجودی 6-طرح ریزی واحدهای صنعتی 7- سوالات بهمراه جواب چندین دوره کنکور آزمایشی
جزوات ارشد مهندسی صنایع سیستم اقتصادی و بهره وری
1-زبان عمومی 2- زبان تخصصی 3-تحقیق در عملیات 4-آمارو احتمال مهندسی 5-ریاضی1 6-ریاضی2 7-تئوری های مدیریت
جزوات کارشناسی ارشد حسابداری
1-زبان عمومی 2-زبان تخصصی 3-حسابداری مالی 4-حسابداری صنعتی جلد 1 5 حسابداری صنعتی جلد2 6-حسابرسی 7-ریاضی وآمار
فروش جزوات کارشناسی ارشد مدیریت
1-زبان تخصصی 2-ریاضیات 3-تئوریهای مدیریت 4-اقتصاد خرد وکلان 5-تحقیق در عملیات 6-مدیریت مالی 7مدیریت تولید 8 آمار
فروش جزوات کارشناسی ارشد MBA
1-زبان تخصصی 2-استعداد و آمادگی تحصیلی
3-نظریه های عمومی مدیریت 4-ریاضی یک و دو 5-ریاضی دو
و
کاردانی به کارشناسی برق الکترونیک
کاردانی به کارشناسی کامپیوتر
کاردانی به کارشناسی معماری
کاردانی به کارشناسی عمران
کاردانی به کارشناسی حسابداری
کاردانی به کارشناسی مکانیک

۰۹۳۷۰۳۸۲۰۰۳

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم آذر 1388ساعت 14:33  توسط سالاری  | 

مواد امتحاني و ضرايب کنکور کارشناسي ارشد رشته رياضي كاربردي – آناليز عددي

1) مباني رياضي ضريب 3
2) رياضي عمومي (1و2و3) ضريب 3
3) جبر خطي ضريب 4
4) آمار و احتمال کامپيوتر ضريب 2
5) زبان تخصصي انگليسي ضريب 2
6) آناليز عددي  ضريب 6
7) تحقيق در عمليات  ضريب 4
8) آناليز رياضي (1و2)  ضريب 3
9) توابع مختلط  ضريب 2
10) آموزش رياضي  ضريب 0
11) آمار رياضي  ضريب 0
12) جبر (1و2)  ضريب 0

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم آذر 1388ساعت 11:51  توسط سالاری  | 


مواد امتحاني و ضرايب کنکور کارشناسي ارشد رشته علوم سياسي

1) زبان تخصصي انگليسي ضريب 1
2) مباني علم و سياست ضريب 2
3) جامعه شناسي سياسي ضريب 1
4) اصول روابط بين الملل و سياست خارجي ضريب 2
5) انديشه هاي سياسي (غرب و اسلام) ضريب 1
6) تحولات سياسي اجتماعي ايران (از مشروطيت تاکنون) ضريب 1
7) جهان سوم و مسائل آن ضريب 1
8) نظامهاي سياسي تطبيقي ضريب 1
9) حقوق بين الملل عمومي  ضريب 0
10) سازمانهاي بين المللي ضريب 0
11) تاريخ روابط بين الملل ضريب 0
12) تاريخ سياست خارجي ايران از صفويه تا به امروز  ضريب 0

 

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم آذر 1388ساعت 11:49  توسط سالاری  | 

مواد امتحاني و ضرايب کنکور کارشناسي ارشد رشته مجموعه الهيات و معارف اسلامي

مجموعه الهيات و معارف اسلامي- اديان و عرفان:
1- زبان عمومي و تخصصي‌،  ضريب 4
2- زبان عربي،  ضريب 4
3- اديان و مذاهب،  ضريب 4
4- تصوف و عرفان،  ضريب 3
5- تاريخ اسلام،  ضريب 0
6- فرهنگ و تمدن اسلامي  ضريب 0

مجموعه الهيات و معارف اسلامي- تاريخ و تمدن ملل اسلامي:
1- زبان عمومي و تخصصي‌،  ضريب 3
2- زبان عربي،  ضريب 4
3- اديان و مذاهب،  ضريب 0
4- تصوف و عرفان،  ضريب 0
5- تاريخ اسلام،  ضريب 4
6- فرهنگ و تمدن اسلامي  ضريب 3

مجموعه الهيات و معارف اسلامي- عرفان اسلامي:
1- زبان عمومي و تخصصي‌،  ضريب 4
2- زبان عربي،  ضريب 4
3- اديان و مذاهب،  ضريب 4
4- تصوف و عرفان،  ضريب 3
5- تاريخ اسلام،  ضريب 0
6- فرهنگ و تمدن اسلامي  ضريب 0

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم آذر 1388ساعت 11:47  توسط سالاری  | 

مواد امتحاني و ضرايب کنکور کارشناسي ارشد رشته مجموعه علوم تربيتي 1

مجموعه علوم تربيتي 1- برنامه ريزي آموزشي:
1- زبان عمومي و تخصصي (انگليسي، فرانسه)،  ضريب 2
2- روان‌شناسي تربيتي،  ضريب 2
3- روش‌ها و فنون تدريس،  ضريب 3
4- آمار و روش‌هاي تحقيق،  ضريب 0
5- اصول و فلسفه تعليم و تربيت،  ضريب 2
6- سنجش و اندازه‌گيري در تعليم و تربيت،  ضريب 0
7- مديريت آموزشي،  ضريب 2
8- مقدمات برنامه‌ريزي آموزشي و درسي،  ضريب 3
9- نظارت و راهنمايي،  ضريب 0
10- تكنولوژي آموزشي،  ضريب 0
11- تعليم و تربيت اسلامي  ضريب 0

مجموعه علوم تربيتي 1- برنامه ريزي درسي:
1- زبان عمومي و تخصصي (انگليسي، فرانسه)،  ضريب 2
2- روان‌شناسي تربيتي،  ضريب 2
3- روش‌ها و فنون تدريس،  ضريب 3
4- آمار و روش‌هاي تحقيق،  ضريب 0
5- اصول و فلسفه تعليم و تربيت،  ضريب 2
6- سنجش و اندازه‌گيري در تعليم و تربيت،  ضريب 0
7- مديريت آموزشي،  ضريب 2
8- مقدمات برنامه‌ريزي آموزشي و درسي،  ضريب 3
9- نظارت و راهنمايي،  ضريب 0
10- تكنولوژي آموزشي،  ضريب 0
11- تعليم و تربيت اسلامي  ضريب 0

مجموعه علوم تربيتي 1- تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش:
1- زبان عمومي و تخصصي (انگليسي، فرانسه)،  ضريب 2
2- روان‌شناسي تربيتي،  ضريب 2
3- روش‌ها و فنون تدريس،  ضريب 2
4- آمار و روش‌هاي تحقيق،  ضريب 1
5- اصول و فلسفه تعليم و تربيت،  ضريب 2
6- سنجش و اندازه‌گيري در تعليم و تربيت،  ضريب 1
7- مديريت آموزشي،  ضريب 0
8- مقدمات برنامه‌ريزي آموزشي و درسي،  ضريب 0
9- نظارت و راهنمايي،  ضريب 0
10- تكنولوژي آموزشي،  ضريب 0
11- تعليم و تربيت اسلامي  ضريب 3

مجموعه علوم تربيتي 1- مديريت آموزشي:
1- زبان عمومي و تخصصي (انگليسي، فرانسه)،  ضريب 2
2- روان‌شناسي تربيتي،  ضريب 0
3- روش‌ها و فنون تدريس،  ضريب 2
4- آمار و روش‌هاي تحقيق،  ضريب 2
5- اصول و فلسفه تعليم و تربيت،  ضريب 2
6- سنجش و اندازه‌گيري در تعليم و تربيت،  ضريب 0
7- مديريت آموزشي،  ضريب 3
8- مقدمات برنامه‌ريزي آموزشي و درسي،  ضريب 2
9- نظارت و راهنمايي،  ضريب 2
10- تكنولوژي آموزشي،  ضريب 0
11- تعليم و تربيت اسلامي  ضريب 0

مجموعه علوم تربيتي 1- آموزش بزرگسالان:
1- زبان عمومي و تخصصي (انگليسي، فرانسه)،  ضريب 2
2- روان‌شناسي تربيتي،  ضريب 0
3- روش‌ها و فنون تدريس،  ضريب 2
4- آمار و روش‌هاي تحقيق،  ضريب 0
5- اصول و فلسفه تعليم و تربيت،  ضريب 2
6- سنجش و اندازه‌گيري در تعليم و تربيت،  ضريب 2
7- مديريت آموزشي،  ضريب 2
8- مقدمات برنامه‌ريزي آموزشي و درسي،  ضريب 2
9- نظارت و راهنمايي،  ضريب 0
10- تكنولوژي آموزشي،  ضريب 1
11- تعليم و تربيت اسلامي  ضريب 0

مجموعه علوم تربيتي 1- تحقيقات آموزشي:
1- زبان عمومي و تخصصي (انگليسي، فرانسه)،  ضريب 2
2- روان‌شناسي تربيتي،  ضريب 2
3- روش‌ها و فنون تدريس،  ضريب 0
4- آمار و روش‌هاي تحقيق،  ضريب 3
5- اصول و فلسفه تعليم و تربيت،  ضريب 2
6- سنجش و اندازه‌گيري در تعليم و تربيت،  ضريب 2
7- مديريت آموزشي،  ضريب 0
8- مقدمات برنامه‌ريزي آموزشي و درسي،  ضريب 0
9- نظارت و راهنمايي،  ضريب 0
10- تكنولوژي آموزشي،  ضريب 0
11- تعليم و تربيت اسلامي  ضريب 0

مجموعه علوم تربيتي 1- تکنولوژي آموزشي:
1- زبان عمومي و تخصصي (انگليسي، فرانسه)،  ضريب 2
2- روان‌شناسي تربيتي،  ضريب 2
3- روش‌ها و فنون تدريس،  ضريب 3
4- آمار و روش‌هاي تحقيق،  ضريب

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم آذر 1388ساعت 11:47  توسط سالاری  | 

مواد امتحاني و ضرايب کنکور کارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع – مديريت سيستم و بهره وري

1) زبان تخصصي انگليسي  ضريب 3
2) رياضي عمومي (1و2)  ضريب 3
3) آمار و احتمالات ضريب 2
4) معلومات عمومي (مسائل مربوط به تجارب مديريتي) ضريب 2
5) برنامه نويسي کامپيوتر ضريب 0
6) تحقيق در عمليات 1 ضريب 0

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم آذر 1388ساعت 11:46  توسط سالاری  | 

مواد امتحاني و ضرايب کنکور کارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران

مجموعه مهندسي عمران- کليه گرايشها:
1- زبان عمومي و تخصصي (انگليسي)،  ضريب 1
2- رياضيات،  ضريب 1
3- مكانيك جامدات (مقاومت مصالح 1، تحليل سازه‌ها1)،  ضريب 1
4- مكانيك خاك و پي‌سازي،  ضريب 1
5- مكانيك سيالات و هيدروليك،  ضريب 1
6- طراحي (سازه‌هاي فولادي 1 و 2، سازه‌هاي بتني 1 و 2، راهسازي و روسازي راه).  ضريب 1

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم آذر 1388ساعت 11:45  توسط سالاری  | 

مواد امتحاني و ضرايب کنکور کارشناسي ارشد مامائي

مامائي:
1- زبان عمومي،  ضريب 2
2- بارداري، زايمان و بيماري‌هاي زنان،  ضريب 4
3- جنين‌شناسي،  ضريب 1
4- نوزادان و مراقبت‌هاي مربوطه،  ضريب 2
5- بهداشت، تغذيه مادر و كودك و تنظيم خانواده،  ضريب 2
6- بيماري‌هاي داخلي و جراحي مربوط به مامائي.  ضريب 1

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم آذر 1388ساعت 11:42  توسط سالاری  | 

مواد امتحاني و ضرايب کنکور کارشناسي ارشد رشته آموزش زبان انگليسي

آموزش زبان انگليسي:
1) زبان عمومي ضريب 2
2) زبان تخصصي (آموزش زبان) ضريب 3

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم آذر 1388ساعت 11:41  توسط سالاری  | 

 
 • منابع پيشنهادي رشته مديريت
 • 1- مديريت مالي نوشته ريموند پي نوو ترجمه اعرابي و پارسيان انتشارات سمت (دو جلد)
 • 2-مديريت مالي دکتر رضا تهراني انتشارات نگاه دانش
 • حسابداري دولتي (رشته مديريت دولتي)
 • 1-اصول و کاربرد حسابداري دولتي در سازمان هاي غير انتفاعي نوشته اقوامي – بابا جاني
 • 2- حسابداري دولتي نوشته پرويز سعيدي
 • 3- حسابداري و کنترل هاي مالي دولتي نوشته جعفر بابا جاني
 • زبان تخصصي
 • 1- ونوس (۲ جلدي): مقدماتي و پيشرفته
 • 2- استونر ترجمه اسماعيلي
 • 3- زبان عمومي اميري سري کتاب ارشد پوران پژوهش
 • 4- کتاب فرهنگ و دانش مديريت پاتريک مانتانا سهراب خليلي شوريني
 • 5- کتاب زبان تخصصي مديريت داور ونوس
 • 6-کتاب 1000 تست زبان تخصصي مديريت داور ونوس
 • تئوري هاي مديريت
 • 1- اصول و مباني سازمان مديريت، دکتر رضاييان
 • 2- مديريت عمومي، دکتر الواني
 • 3- مديريت رفتار سازماني، دکتر رضاييان
 • 4- مديريت رفتار سازماني، رابينز
 • 5- مديريت رفتار سازماني، هرسي و بلانچارد ، ترجمه قاسم کبيري
 • 6- مديريت منابع انساني، سعادت
 • 7- تجزيه و تحليل و طراحي سيستم، دکتر رضاييان
 • 8- تئوري سازمان(طراحي ساختار) رابينز
 • اقتصاد خرد
 • 1- اقتصاد خرد، درس و تست دکتر نظري
 • 2- اقتصاد خرد، سالواتوره ترجمه سبحاني
 • 3- ۲۰۰۰ تست اقتصاد خرد، دکتر نظري
 • 4- اقتصاد خرد دمينيک سالواتوره
 • 5- تست و خلاصه درس کارشناسي ارشد اقتصاد خرد محسن نظري
 • اقتصاد کلان
 • 1- اقتصاد کلان، درس و تست، دکتر نظري
 • 2- اقتصاد کلان، روزبهان
 • 3- ۲۰۰۰ تست اقتصاد کلان، دکتر نظري
 • 4- اقتصاد کلان کرمي قهي
 • رياضيات
 • 1- رياضيات کاربردي، دکتر ناصحي‌فر
 • 2- رياضيات و کاربرد آن در مديريت، اقتصاد و حسابداري، مهندس ابراهيمي
 • آمار
 • 1- آمار و کاربرد آن در مديريت، دکتر عادل آذر-مومني (۲ جلدي)
 • 2- آمار و کاربرد آن در مديريت، اقتصاد و حسابداري، مهندس ابراهيمي
 • حسابداري دولتي ، ماليه عمومي و بودجه
 • 1- حسابداري دولتي ماليه عمومي و بودجه محمد حسيني
 • مديريت بازاريابي
 • 1- مديريت بازاريابي، دکتر ونوس، عبدالحميد ابراهيمي، روستا
 • 2- کتاب اصول بازاريابي، فيليپ کاتلر
 • 3- بازاريابي و مديريت بازار، محب علي
 • مديريت مالي
 • 1-مديريت مالي، دکتر قاليباف
 • 2-مديريت مالي جلد اول و دوم دکتر جهانخاني و علي پارساييان
 • 3-مديريت مالي جلد اول و دوم دکتر شباهنگ
 • 4- مديريت مالي جلد اول و دوم دکتر عبده تبريزي
 • 5-جزوه دکتر تهراني
 • تحقيق در عمليات
 • 1- پژوهش عملياتي، دکتر عالم تبريز
 • 2- تحقيق در عمليات، دکتر مهرگان
 • 3- پژوهش عملياتي - دکتر آذر
 • مديريت توليد
 • 1- مديريت توليد، دکتر جعفرنژاد
 • 2- مديريت توليد، دردانه داوري
 • 3- پژوهش عملياتي مهرگان
 • + نوشته شده در  یکشنبه هشتم آذر 1388ساعت 11:40  توسط سالاری  | 

  مواد امتحاني و ضرايب کنکور کارشناسي ارشد رشته مجموعه حقوق

  مجموعه حقوق‌ـ حقوق خصوصي‌:
  1- متون حقوق به زبان خارجي (انگليسي، فرانسه)،  ضريب 1
  2- حقوق مدني،  ضريب 3
  3- حقوق تجارت،  ضريب 1
  4- آئين دادرسي مدني،  ضريب 1
  5- متون فقه،  ضريب 1
  6- حقوق جزاي عمومي،  ضريب 0
  7- حقوق جزاي اختصاصي،  ضريب 0
  8- حقوق بين‌الملل عمومي،  ضريب 0
  9- حقوق اداري،  ضريب 0
  10- حقوق اساسي،  ضريب 0
  11- حقوق مدني «تعهدات»،  ضريب 0
  12- حقوق بين‌الملل خصوصي،  ضريب 0
  13- آيين دادرسي كيفري،  ضريب 0
  14- حقوق جزا و آيين دادرسي كيفري،  ضريب 0
  15- سازمان‌هاي بين‌المللي،  ضريب 0
  16- اصول فقه،  ضريب 0
  17- حقوق مدني (اشخاص تا وصيت و ارث)،  ضريب 0
  18- آيين دادرسي مدني (دعاوي خانوادگي)،  ضريب 0
  19- حقوق ارتباطات ضريب 0
  20- حقوق ثبت اسناد و املاک ضريب 0

  مجموعه حقوق‌ـ حقوق بين الملل:
  1- متون حقوق به زبان خارجي (انگليسي، فرانسه)،  ضريب 2
  2- حقوق مدني،  ضريب 0
  3- حقوق تجارت،  ضريب 0
  4- آئين دادرسي مدني،  ضريب 0
  5- متون فقه،  ضريب 0
  6- حقوق جزاي عمومي،  ضريب 0
  7- حقوق جزاي اختصاصي،  ضريب 0
  8- حقوق بين‌الملل عمومي،  ضريب 2
  9- حقوق اداري،  ضريب 0
  10- حقوق اساسي،  ضريب 1
  11- حقوق مدني «تعهدات»،  ضريب 1
  12- حقوق بين‌الملل خصوصي،  ضريب 1
  13- آيين دادرسي كيفري،  ضريب 0
  14- حقوق جزا و آيين دادرسي كيفري،  ضريب 0
  15- سازمان‌هاي بين‌المللي،  ضريب 0
  16- اصول فقه،  ضريب 0
  17- حقوق مدني (اشخاص تا وصيت و ارث)،  ضريب 0
  18- آيين دادرسي مدني (دعاوي خانوادگي)،  ضريب 0
  19- حقوق ارتباطات ضريب 0
  20- حقوق ثبت اسناد و املاک ضريب 0

  مجموعه حقوق‌ـ حقوق جزا و جرم شناسي:
  1- متون حقوق به زبان خارجي (انگليسي، فرانسه)،  ضريب 1
  2- حقوق مدني،  ضريب 0
  3- حقوق تجارت،  ضريب 0
  4- آئين دادرسي مدني،  ضريب 0
  5- متون فقه،  ضريب 1
  6- حقوق جزاي عمومي،  ضريب 2
  7- حقوق جزاي اختصاصي،  ضريب 2
  8- حقوق بين‌الملل عمومي،  ضريب 0
  9- حقوق اداري،  ضريب 0
  10- حقوق اساسي،  ضريب 0
  11- حقوق مدني «تعهدات»،  ضريب 0
  12- حقوق بين‌الملل خصوصي،  ضريب 0
  13- آيين دادرسي كيفري،  ضريب 2
  14- حقوق جزا و آيين دادرسي كيفري،  ضريب 0
  15- سازمان‌هاي بين‌المللي،  ضريب 0
  16- اصول فقه،  ضريب 0
  17- حقوق مدني (اشخاص تا وصيت و ارث)،  ضريب 0
  18- آيين دادرسي مدني (دعاوي خانوادگي)،  ضريب 0
  19- حقوق ارتباطات ضريب 0
  20- حقوق ثبت اسناد و املاک ضريب 0

  مجموعه حقوق‌ـ حقوق عمومي:
  1- متون حقوق به زبان خارجي (انگليسي، فرانسه)،  ضريب 1
  2- حقوق مدني،  ضريب 0
  3- حقوق تجارت،  ضريب 0
  4- آئين دادرسي مدني،  ضريب 0
  5- متون فقه،  ضريب 1
  6- حقوق جزاي عمومي،  ضريب 0
  7- حقوق جزاي اختصاصي،  ضريب 0
  8- حقوق بين‌الملل عمومي،  ضريب 1
  9- حقوق اداري،  ضريب 2
  10- حقوق اساسي،  ضريب 2
  11- حقوق مدني «تعهدات»،  ضريب 0
  12- حقوق بين‌الملل خصوصي،  ضريب 0
  13- آيين دادرسي كيفري،  ضريب 0
  14- حقوق جزا و آيين دادرسي كيفري،  ضريب 0
  15- سازمان‌هاي بين‌المللي،  ضريب 0
  16- اصول فقه،  ضريب 0
  17- حقوق مدني (اشخاص تا وصيت و ارث)،  ضريب 0
  18- آيين دادرسي مدني (دعاوي خانوادگي)،  ضريب 0
  19- حقوق ارتباطات ضريب 0
  20- حقوق ثبت اسناد و املاک ضريب 0

  مجموعه حقوق‌ـ حقوق بشر:
  1- متون حقوق به زبان خارجي (انگليسي، فرانسه)،  ضريب 2
  2- حقوق مدني،  ضريب 0
  3- حقوق تجارت،  ضريب 0
  4- آئين دادرسي

  + نوشته شده در  یکشنبه هشتم آذر 1388ساعت 11:39  توسط سالاری  | 

  مواد امتحاني و ضرايب کنکور کارشناسي ارشد رشته مجموعه مهندسي برق‌

  مجموعه مهندسي برق‌- الکترونيک:
  1- زبان عمومي و تخصصي،  ضريب 3
  2-رياضيات (معادلات ديفرانسيل، رياضيات مهندسي، آمار و احتمالات)،  ضريب 4
  3- مدارهاي الكتريكي 1 و 2،  ضريب 4
  4- الكترونيك 1 و 2،  ضريب 4
  5- ماشين‌هاي الكتريكي 1 و 2،  ضريب 0
  6- سيستم‌هاي كنترل خطي،  ضريب 3
  7- الكترومغناطيس،  ضريب 3
  8- تجزيه و تحليل سيستم‌ها،  ضريب 4
  9- بررسي سيستم‌هاي قدرت1،  ضريب 0
  10- مدار منطقي و ريز پردازنده‌ها.  ضريب 0

  مجموعه مهندسي برق‌- قدرت، راه آهن برقي، مهندسي قدرت-مديريت انرژي:
  1- زبان عمومي و تخصصي،  ضريب 3
  2-رياضيات (معادلات ديفرانسيل، رياضيات مهندسي، آمار و احتمالات)،  ضريب 4
  3- مدارهاي الكتريكي 1 و 2،  ضريب 4
  4- الكترونيك 1 و 2،  ضريب 0
  5- ماشين‌هاي الكتريكي 1 و 2،  ضريب 4
  6- سيستم‌هاي كنترل خطي،  ضريب 4
  7- الكترومغناطيس،  ضريب 3
  8- تجزيه و تحليل سيستم‌ها،  ضريب 0
  9- بررسي سيستم‌هاي قدرت1،  ضريب 3
  10- مدار منطقي و ريز پردازنده‌ها.  ضريب 0

  مجموعه مهندسي برق‌- مخابرات:
  1- زبان عمومي و تخصصي،  ضريب 3
  2-رياضيات (معادلات ديفرانسيل، رياضيات مهندسي، آمار و احتمالات)،  ضريب 4
  3- مدارهاي الكتريكي 1 و 2،  ضريب 4
  4- الكترونيك 1 و 2،  ضريب 3
  5- ماشين‌هاي الكتريكي 1 و 2،  ضريب 0
  6- سيستم‌هاي كنترل خطي،  ضريب 3
  7- الكترومغناطيس،  ضريب 4
  8- تجزيه و تحليل سيستم‌ها،  ضريب 4
  9- بررسي سيستم‌هاي قدرت1،  ضريب 0
  10- مدار منطقي و ريز پردازنده‌ها.  ضريب 0

  مجموعه مهندسي برق‌- کنترل:
  1- زبان عمومي و تخصصي،  ضريب 3
  2-رياضيات (معادلات ديفرانسيل، رياضيات مهندسي، آمار و احتمالات)،  ضريب 4
  3- مدارهاي الكتريكي 1 و 2،  ضريب 4
  4- الكترونيك 1 و 2،  ضريب 3
  5- ماشين‌هاي الكتريكي 1 و 2،  ضريب 3
  6- سيستم‌هاي كنترل خطي،  ضريب 4
  7- الكترومغناطيس،  ضريب 0
  8- تجزيه و تحليل سيستم‌ها،  ضريب 4
  9- بررسي سيستم‌هاي قدرت1،  ضريب 0
  10- مدار منطقي و ريز پردازنده‌ها.  ضريب 0

  مجموعه مهندسي برق‌- بيوالکتريک:
  1- زبان عمومي و تخصصي،  ضريب 3
  2-رياضيات (معادلات ديفرانسيل، رياضيات مهندسي، آمار و احتمالات)،  ضريب 4
  3- مدارهاي الكتريكي 1 و 2،  ضريب 4
  4- الكترونيك 1 و 2،  ضريب 3
  5- ماشين‌هاي الكتريكي 1 و 2،  ضريب 0
  6- سيستم‌هاي كنترل خطي،  ضريب 4
  7- الكترومغناطيس،  ضريب 1
  8- تجزيه و تحليل سيستم‌ها،  ضريب 4
  9- بررسي سيستم‌هاي قدرت1،  ضريب 0
  10- مدار منطقي و ريز پردازنده‌ها.  ضريب 0
  در اين گرايش انتخاب يکي از دو درس الکترومغناطيس يا مقدمه اي بر مهندسي پزشکي بعنوان درس هفتم الزامي است

  مجموعه مهندسي برق‌- مکاترونيک:
  1- زبان عمومي و تخصصي،  ضريب 2
  2-رياضيات (معادلات ديفرانسيل، رياضيات مهندسي، آمار و احتمالات)،  ضريب 4
  3- مدارهاي الكتريكي 1 و 2،  ضريب 4
  4- الكترونيك 1 و 2،  ضريب 4
  5- ماشين‌هاي الكتريكي 1 و 2،  ضريب 4
  6- سيستم‌هاي كنترل خطي،  ضريب 4
  7- الكترومغناطيس،  ضريب 0
  8- تجزيه و تحليل سيستم‌ها،  ضريب 0
  9- بررسي سيستم‌هاي قدرت1،  ضريب 0
  10- مدار منطقي و ريز پردازنده‌ها.  ضريب 4

  + نوشته شده در  یکشنبه هشتم آذر 1388ساعت 11:38  توسط سالاری  | 

   

  جزوات ارشد 89- 88 (مهندسی برق )
  جزوات ارشد 89- 88 مهندسی برق  کلیه گرایشها  (پارسه )
  09196354700
  جزوات پارسه با ویرایش جدید 1389- 1388
  جزوات ماهان با ویرایش جدید 1389- 1388  
  جزوات سنجش با ویرایش جدید 1389-1388
  موجود است .
  www.arshd87.blogfa.com
  www.ارشد.net
  09196354700
  + نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آذر 1388ساعت 22:9  توسط سالاری  | 

  + نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آذر 1388ساعت 21:52  توسط سالاری  | 

  لطفا خودتون رو معرفي كرده و بفرماييد در كنكور كارشناسي ارشد چه رتبه اي كسب كرديد و كجا قبول شديد؟

  به نام خدا. نازنين دنياپور هستم و در کنکور امسال در رشته IT گرايش 2و3 رتبم 108 شده که رشته شبکه روزانه دانشگاه اروميه قبول شدم.

   

  اگر امكان داره درصدهاي كارنامتون رو بيان كنيد.

  زبان 38 درصد. دروس مشترك 18 درصد،  پايگاه داده 33 هوش 41 سيستم عامل 44 معماري 62 درصد

   

  آيا سابقه شركت در كنكور ارشد رو داشتيد؟

  سال قبل در رشته مهندسي کامپيوتر شرکت کرده بودم

   

  رشته و دانشگاه محل تحصيل شما در مقطع كارشناسي؟

  مهندسي نرم افزار دانشگاه بوعلي سينا همدان

   

  وضعيت تحصيلي تون در دانشگاه چطور بود؟ اگر امكان داره معدل تون رو هم بيان كنيد.

  درسم خوب بود. شاگرد اول کلاس بودم با معدل 19/16

   

  چقدر با اين نظريه موافقيد كه قبولي در كنكور ارشد سراسري فقط كار فارغ التحصيلان دانشگاه هاي طراز اوله و كسب رتبه هاي خوب در كنكور ارشد براي دانشجويان دانشگاه هاي معمولي دست نيافتني هست؟

  اصلا قبول ندارم. هر کس به تناسب زحمتي که مي کشه و درس مي خونه نتيجه مي گيره. منابع سوالات که براي همه يکي است.

   

  آيا شاغل هستيد؟ اگر آره، توي روند مطالعه تون تاثير منفي نداشت؟

  بله. شاغل هستم .تاثير منفي که نه، فقط وقت کمي براي درس خوندن داشتم و بيشتر وقتها از خستگي زياد توان درس خواندن نداشتم.

   

  از چه زماني شروع به درس خوندن كرديد و روزانه چند ساعت مطالعه داشتيد؟

  چون مي دونستم با کار کردن وقت کمي دارم من از ارديبهشت شروع به خوندن کردم.

   

  از نحوه مطالعه تون بگيد. آيا روش خاصي براي درس خوندن داشتيد؟

  روش خاصي نداشتم. اکثر درسها را زبان اصلي خوندم. و تست هم زياد کار کردم. براي هر ماه برنامه ريزي مي کردم و طبق برنامه پيش مي رفتم.

   

  از چه منابعي مطالعه مي كرديد؟ چه پيشنهادي در اين باره داريد؟ چقدر مطالعه كتابهاي مرجع رو توصيه مي كنيد؟

  بهترين منبع کتابهاي مرجع هستند. کتابهاي زبان اصلي و سولات و تمرينات پايان هر فصل. البته يک سري سوالت امتحاني درسها بر روي سايتهاي بعضي دانشگاهها (خارجي) وجود دارد که در سوالات فوق خيلي از سوالهاي آنها را ديدم

   

   در آزمون هاي آزمايشي هم شركت مي كرديد؟ نقش اين آزمون ها رو در موفقيت چگونه ارزيابي مي كنيد؟

   نه خير. اما بايد به نظرم مفيد باشند

   

   در طول دوره مطالعه نااميد و بي انگيزه هم مي شديد؟

  هرگز. اميدم به قبول شدن زياد بود

   

   در زمان مطالعه چقدر انتظار داشتيد اين رتبه رو كسب كنيد؟ بعد از كنكور فكر مي كرديد اين رتبه رو بياريد؟

  چون خيلي خوب  مي خوندم  فکر مي کردم رتبم خيلي بهتر مي شه. اما بعد از امتحان فکر نمي کردم حتي مجاز بشم.

   

   با توجه به تجربه موفقي كه از كنكور ارشد داريد چه توصيه اي به داوطلبان مي كنيد؟

  توصيه مي کنم اگر واقعا مي خواهند قبول شوند خوب برنامه ريزي کنند. درسها را دقيق و عمقي بخونند و در همه حال اميدوار باشند و به خدا توکل کنند که هر کاري شدنيه.

   

   نقش وبلاگ هاي كنكوري رو در كمك به داوطلبان چگونه ارزيابي مي كنيد؟ اين وبلاگ ها بهتره بيشتر به چه مسائلي بپردازند؟

  من بعد از امتحان با اين نوع وبلاگ ها آشنا شدم. همين کاري که شما مي کنيد خوبه. مراجع را معرفي کنيد بچه ها بيايند تجربياتشان را بگند. اگرراجع به يک موضوعي اشکال دارند مطرح کنند و بچه هايي که بلدند جواب بدند

   

   از اينكه وقت خودتون رو در اختيار ما گذاشتيد بسيار ممنونم. اگر صحبت ديگري باقي مونده بفرماييد.

  صحبت ديگه اي ندارم و از شما به خاطر وبلاگ خوبتون تشکر مي کنم.

  + نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آذر 1388ساعت 21:50  توسط سالاری  | 

   

  بنا بر اعلام معاون سازمان سنجش، با احتساب داوطلباني كه در دو رشته ثبت نام كردن (اصلي و شناور) تعداد متقضيان كنكور ارشد سراسري امسال، 840 هزار نفر هست. تعداد داوطلبان كنكور ارشد سراسري 89 نسبت به سال گذشته، 100 هزار نفر يعني 15 درصد افزايش داشته. به گفته پورعباس (رئيس سازمان سنجش) ظرفيت پذيرش كنكور ارشد سراسري 25 درصد افزايش پيدا ميكنه. (منبع خبر: ایسنا)

  توضيح من:
  اصلا دلتون رو به اين افزايش ظرفيت خوش نكنيد. پارسال هم از اين حرفها ميزدن اما در عمل براي رشته هاي كامپيوتر و آي تي از افزايش ظرفيت خبري نبود و فقط دوره هاي مجازي اضافه شده بود كه بدرد نميخوره و ارزش آزاد خيلي بيشتره. احتمالا اين افزايش ظرفيتي كه ميگن براي رشته هاي ديگه هست و به ما چيزي نميرسه.

  حاشيه:
  شايد تا روز كنكور نتونم به بعضي سوالات و ايميل ها جواب بدم چون وقتم محدوده. در ضمن دوستان سعي كنند از طرح صحبت هاي نااميدكننده پرهيز كنند و اجازه ندند افكار منفي تمركزشون رو منحرف كنه. به خدا توكل كنيد و با انگيزه قوي تلاش كنيد تا بعد از كنكور هر نتيجه اي كه بدست اومد، پيش وجدان خودتون راضي باشيد كه شما از هيچ تلاش و كوششي دريغ نكرديد.

  + نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آذر 1388ساعت 21:48  توسط سالاری  | 


  تراز و رتبه ها بر اساس آخرين نفر قبولي هست. البته درباره تكميل ظرفيت بعضي واحدها اطلاع ندارم و هرجا كه اطلاع دقيق نداشتم نوشتم. اميدوارم با كمك دوستان اين اطلاعات به مرور تكميل بشه.

  آي تي – شبكه قزوين:
  رتبه : 41
  تراز: 6147
  توضيح: آي تي قزوين در مرحله اول 20 نفر گرفت و تراز اولش 6320 بود.

  ------------------------------------------------

  كامپيوتر – نرم افزار:

  علوم تحقيقات تهران:
  رتبه: 62
  تراز: 7111
  توضيح: از تكميل ظرفيت اين واحد اطلاع ندارم.

  علوم تحقيقات خوزستان:
  رتبه: 20
  تراز: 6779
  توضيح: اين واحد تكميل ظرفيت نداشت.

  نجف آباد اصفهان:
  رتبه: 28
  تراز: 6840
  توضيح: نجف آباد در مرحله اول 20 نفر گرفت.

  اراك:
  رتبه: 44
  تراز: 6316
  توضيح: اراك در مرحله اول 20 نفر پذيرش داشت و تراز اوليه اش 6654 بود.

  قزوين:
  رتبه: ۶۵
  تراز: 6714
  توضیح: در مرحله اول ۳۱ نفر گرفت و این تراز مربوط به مرحله اول هست.

  زنجان:
  رتبه: ۳۵
  تراز: 6283
  توضیح: از تکمیل ظرفیت این واحد بی اطلاعم.

  ------------------------------------------------

  كامپيوتر – هوش مصنوعي:

  علوم تحقيقات تهران:
  با تكميل: 43 نفر. متاسفانه در حال حاضر اطلاعات بيشتري درباره اين واحد ندارم.

  مشهد:
  رتبه: 20
  تراز: 6420
  توضيح: از تكميل ظرفيت اين واحد خبر ندارم.

  قزوين:
  رتبه: 20
  تراز: 6022
  توضيح: هوش قزوين تكميل ظرفيت داشته. البته از رتبه و تراز تكميل ظرفيت بي خبرم. اما طبق اطلاعات موجود در سايت دانشگاه، تعداد كل ثبت نامي اين رشته / شهر در سال گذشته 40 نفر بوده.

  ------------------------------------------------

  كامپيوتر – معماري:

  علوم تحقيقات تهران:
  رتبه: 27
  تراز: 6875
  توضيح: از تكميل ظرفيت اين رشته /شهر اطلاعي ندارم.

  قزوين:
  رتبه: 20
  تراز: 6086
  توضيح: اين واحد تكميل ظرفيت داشته اما اطلاع دقيق ندارم. طبق اطلاعات موجود در سايت دانشگاه، 42 نفر در سال 88 ثبت نامي داشته.

  + نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آذر 1388ساعت 21:47  توسط سالاری  | 

   کلیه گرایشها موسسه پارسه

   
  جزوات ارشد مهند سی صنایع - صنایع موسسه پارسه
  فروش جزوات پارسه سال ۸۸رشته مهند سی صنایع - صنایع
  شامل:
  زبان عمومی
  زبان تخصصی
  تحقیق در عملیات
  - آمار و احتمال مهندسی
  - طرح ریزی واحد های صنعتی
  - کنترل موجودی
  -16 دوره آزمون پارسه سال ۸۸-با پاسخ تشریحی
  و
  ۸۸»
   
  ۰۹۱۹۶۳۵۴۷۰۰
  + نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آذر 1388ساعت 10:45  توسط سالاری  | 

  کاملترین جزوه کنکور کارشناسی ارشد حسابداری

  کاملترین جزوه کنکور کارشناسی ارشد حسابداری

  زبان تخصصی-

  آمار-

  حسابداری صنعتی

  حسابداری مالی

  اصول حسابرسی

  مکمل حسابداری

  زبان عمومی کتاب آزمون

  کتاب کار

  پاسخنامه آزمون سراسری

  پک + سایر محتویات

  زیر قیمت موسسه ماهان

  ۰۹۱۹۶۳۵۴۷۰۰

  + نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آذر 1388ساعت 10:43  توسط سالاری  | 

  فروش جزوات کارشناسی ارشد زیرقیمت

  ۰۹۱۹۶۳۵۴۷۰۰
  فروش جزوات کارشناسی ارشد زیر قیمت موسسه

  کلیه جزوات + آزمونها + کتاب + سی دی ها

  ارسال به سراسر ایران در کمتر از 24 ساعت

  تلفن سفارش   09356361029  کارشناسی ارشد شیمی     کلیه گرایشها

  کارشناسی ارشد  MBA  و مدیریت اجرایی

  کارشناسی ارشد  مهندسی برق  کلیه گرایشها

  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع کلیه گرایشها

  کارشناسی ارشد     حسابداری

  پرستاری     کلیه گرایشها
  + نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آذر 1388ساعت 10:42  توسط سالاری  | 

  جزوات کارشناسی ارشد MBA زیر قیمت موسسه

  جزوات کارشناسی ارشد MBA زیر قیمت موسسه

  کاملترین جزوات و منابع کنکور ارشد مدیریت اجرایی و MBA

  زیر قیمت موسسه کاملترین بسته آموزشی MBA موسسه ماهان و موسسه پارسه

  این منابع شامل جزوات مکاتبه ای، کنکورهای آزمایشی (مجموعه کامل)، جزوات دست نویس و فایل صوتی کلاسهای حضوری موسسات معتبر و تست های طلایی معروف ترین و مجرب ترین اساتید کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و MBA از موسسه ماهان در دروس زیر می باشد.

  ریاضی 1 و 2 فنی مهندسی

  استعداد و آمادگی تحصیلی (GMAT)

  زبان عمومی

  زبان اختصاصی مدیریت اجرایی و MBA

  تئوریهای مدیریت

  چندین دوره آزمون و .......

  ۰۹۱۹۶۳۵۴۷۰۰

  + نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آذر 1388ساعت 10:41  توسط سالاری  | 

  جزوات کارشناسی ارشد   ۱۳۸۹   پارسه ماهان سنجش
  ۰۹۱۹۶۳۵۴۷۰۰


  زیر قیمت موسسه
  علوم انسانی
  مجموعه مدریت/7گرایش/
  مدیریت اجرایی/3گرایش/
  زبان و ادبیات فارسی
  مجموعه علوم اقتصادی
  مجموعه علوم اجتماعی
  مجموعه علوم تربیتی 1
  مجموعه علوم تربیتی 2
  مجموعه زبان انگلیسی(آموزش زبان)
  مجموعه زبان انگلیسی(مترجمی زبان)
  مجموعه حقوق/خصوصی/
  مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل
  مجموعه روانشناسی
  حسابداری
  علوم ارتباطات اجتماعی
  09196354700
   
  + نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آذر 1388ساعت 10:40  توسط سالاری  | 

  جزوات کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

   
   

  جزوات کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
  09196354700
  1- ـ طراحی اجزاء
  3- ارتعاشات
  4- کنترل اتوماتیک
  5- استاتیک
  6- دینامیک ماشین
  7- مکانیک سیالات
  8- ترمودینامیک
  9- ساخت و تولید جلد اول
  10- ساخت و تولید جلد دوم
  11- انتقال حرارت
  12- مقاومت مصالح
  13- ریاضی مهندسی
  14- معادلات دیفرانسیل
  15- ریاضی عمومی (1)
  16- ریاضی عمومی (2)
  17- زبان عمومی
  18- زبان تخصصی
  09196354700
  کلیه جزوات ارشد زیر قیمت موسسه موجود است
  www.arshd87.blogfa.com

   

  + نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آذر 1388ساعت 10:38  توسط سالاری  | 

  جزوات ارشد صنایع (صنایع , سیستم) و MBA

   
   
   
  جزوات کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (پارسه)
  1-زبان عمومی
  2- زبان تخصصی
  3-تحقیق در عملیات
  4-آمارو احتمال مهندسی
  5-کنترل موجودیجرز
  6-طرح ریزی واحدهای صنعتی
  7- سوالات بهمراه جواب چندین دوره کنکور آزمایشی
  جزوات ارشد مهندسی صنایع سیستم اقتصادی و بهره وری
  1-زبان عمومی
  2- زبان تخصصی
  3-تحقیق در عملیات
  4-آمارو احتمال مهندسی
  5-ریاضی1
  6-ریاضی2
  7- برنامه نویسی کامپیوتر
  8-تئوری های مدیریت
  9-سوالات بهمراه جواب چندین دوره کنکور آزمایشی
  فروش جزوات کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی MBA (پارسه و ماهان)
  1-زبان عمومی
  2-زبان تخصصی
  3-استعداد و آمادگی تحصیلی
  4-نظریه های عمومی مدیریت
  5-ریاضی یک
  6-ریاضی دو
  7- زبان فارسی
  09196354700
  + نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آذر 1388ساعت 10:36  توسط سالاری  | 

  + نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آذر 1388ساعت 10:31  توسط سالاری  |   جمله

  تصویر
  جمله مجموعه اى است به هم پیوسته از کلمات که پیامى را بیان مى کند. جمله داراى اجزاءو ارکان است . ارکان جمله آن قسمتهایی هستند که اگر حذف شوند،ساختمان جمله از هم میپاشد. اجزاى جمله آنها هستند که حذفشان به ساختمان جمله آسیبى نمى رساند.

  اقسام جمله از لحاظ ارکان


  1. نهاد(مسندالیه یا فاعل) + فعل خاص: محمد آمد.
  2. نهاد+ مفعول + فعل خاص :محمد کتاب را آورد.
  3. نهاد + مسند + فعل ربطی: محمد با هوش است.

  هر یک از این سه هسته، معمولا اجزایى مى پذیرند از قبیل متمم، قید، بدل، و مضاف الیه.

  اقسام جمله از لحاظ پیام


  1. خبرى: جمله اى که به یکى از صورت هاى اِخبارى یا التزامى و مثبت یا منفى، درباره تحقق کار یا حالتى سخن مى گوید : هوا گرم است.

  2. پرسشى: جمله اى که به وسیله آن، ظاهراً یا حقیقتاً درباره امرى پرسش شود : حال شما چطور است؟

  3. امرى: جمله اى که به وسیله آن، راجع به تحقّق کار یا حالى درخواستى صورت پذیرد :عصبانی نشوید.

  وجه امرى شامل هر دو صورت امر و نهى (مصطلح در عربى) است. در جمله هاى امرى خطابى، معمولا نهاد حذف مى شود.

  4. عاطفى: جمله اى که با آن، یکى از عواطف و احساسات انسانى بیان شود، از قبیل تحسین، تعجّب، آرزو، و افسوس . شما چقدر خوش ذوق هستید.


  اقسام جمله از لحاظ نظم


  1 . جمله مستقیم: جمله اى که ارکان یا اجزاى آن، در جاى خود قرار دارند:

  مریم دیروز مارا به خانه خود دعوت کرد.
  2. جمله غیر مستقیم: جمله اى که نظم دستورى یک یا چند رکن یا جزء آن به هم خورده است:

  «مکّه پر است از کوه هاى سنگى کوچک و بزرگ.»

  نکته : کاربرد جمله غیر مستقیم معمولا براى تنوع بخشیدن به نوشته است. البته از آن جا که چنین جمله اى، نوشته را به زبان محاوره نزدیک مى کند، باید در کاربرد آن به سبک و حال و هواى اثر توجه داشت. از نمونه هاى خوب کاربرد چنین جمله هایى، آثار «جلال آل احمد» است.

  اقسام جمله از لحاظ فعل


  1. جمله فعلى = جمله اى که داراى فعل تام است . ماه تابید.

  2. جمله اِسنادى = جمله اى که داراى فعل ربطى است.امین با هوش است.

  3. جمله بى فعل = جمله اى که فعل ندارد.

  حذف جمله حتماً باید با قرینه لفظى یا معنوى، و یا ساختارى باشد .

  اقسام جمله هاى داراى فعل


  1. جمله ساده = جمله اى که داراى یک فعل است .امین خوابید.

  2. جمله مرکب = جمله اى که داراى بیش از یک فعل است .همین که به خانه رسیدم، مهمانان آمدند.

  اقسام جمله مرکب

  1. ترکیب شده از جمله هاى کامل:

  «و مى دانستیم که با نخستین چراغ، شادى ها همه باز خواهند گشت و ما بازخواهیم خندید.»

  2. ترکیب شده از جمله هاى ناقص و کامل:

  جمله ناقص آن است که به تنهایى داراى معنایى روشن و کامل نیست و معمولا به شکل جمله پیرو به کار مى رود. در این حال، جمله کامل را جمله پایه مى نامند.به درماندگان یاری کن تا خدا مدد کارت باشد.

  جمله پایه مقصود اصلى نویسنده را بیان مى کند، در حالى که جمله پیرو به جمله پایه وابسته است و معمولا مفهومى از قبیل علّت، شرط، نتیجه، زمان، و مکان را به آن مى افزاید. جمله پیرو همواره ناقص است و معمولا با حرف ربط مى آید. جمله پیرو گاه پیش و گاه پس از جمله پایه قرار مى گیرد.

  جمله معترضه


  جمله معترضه جمله اى است که حذف آن به مفهوم اصلى جمله آسیب نرساند.این گونه جمله معمولا مفهومى از قبیل دعا، نفرین، آرزو.

  یا توضیح را به مفهوم اصلى جمله مى افزاید. جمله معترضه گاه پس از حرف ربط مى آید و گاه به طور مستقل میان دو خطّ تیره قرار مى گیرد:
  استادم- که روانش شاد باد-در عرفان بی نظیر بود.

  حذف ارکان یا اجزاى جمله


  حذف باید به یکى از سه قرینه زیر صورت پذیرد:

  1. قرینه ساختارى (= عرف زبانى): «به چپ، چپ!»، «برپا!».

  2. قرینه لفظى:

  «یک طرفم دریاست و طرف دیگرم، دشت بى انتها (است).»

  3. قرینه معنوى:

  « ـ چه کسى در بستر پیامبر به استقبال خطر رفت؟

  ـ على (رفت)!»
  + نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آذر 1388ساعت 10:30  توسط سالاری  | 

   

  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

  مجموعه مدیریت اجرایی با هدف پرورش مدیرانی کارآمد و توانمند که قابلیت ارتقای مستمر بهره وری سازمانی را داشته باشند طرحریزی شده و در جمع گزینه های موجود برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد قرار گرفته است. این مجموعه دارای ۳ گرایش «مدیریت اجرایی» ، «MBA» و «مدیریت شهری» است که تفاوت این گرایشها را می‌توان در رویکرد هر یک از آنها در تعالی سازمان دانست. صرفنظر از گرایش «مدیریت شهری» که نیازمند ۵ سال سابقه کار مدیریتی بوده و با هدف فراهم آوردن سطح آموزش بالاتر برای مدیران کنونی ایجاد گردیده است، تفاوت دو گرایش دیگر (مدیریت اجرایی و MBA) در رویکرد کمی و کیفی آنها به موضوعات کلان مدیریتی در سازمانهاست.
  MBA با جذب دانش آموختگان رشته های فنی مقطع کارشناسی و با تاکید بر مباحث کمی در مقطع کارشناسی ارشد سعی بر آن دارد تا راهکارهایی نو برای تلفیق بازاریابی بین الملل ، تجارت الکترونیک و روشهای رو به رشد کسب و کار برای ارتقاء سازمان ارائه نماید. مدیریت اجرایی با نگاهی کیفی و با به خدمت گرفتن ابزارهای مالی و اقتصادی، سیستمهای اطلاعات مدیریت و توسعه نوآوری ، سعی برآن دارد تا سازمان را در جهت دستیابی به اهداف خود یاری نماید.

  تعریف و هدف گرایش MBA:

  اگر محبوبیت رشته‌های دانشگاهی در مقطع تحصیلات تکمیلی را در کشورهای پیشرفته بر اساس استقبال عمومی رتبه‌بندی کنیم، در نهایت سه رشته برتر به ترتیب عبارتند از: حقوق، پزشکی و MBA که رشته MBA در این میان در صدر قرار می‌گیرد.
  هر فردی بدون هیچ پیش زمینه‌ای ازتوانایی و مهارت، قادر است یک قایق را در یک رودخانه آرام به حرکت درآورد؛ اما هدایت همین قایق در یک دریای طوفانی و مواج هرگز بدون تجربه و مهارت امکان‌پذیر نیست. به همین ترتیب در دنیای کنونی که عصر اطلاعات و ارتباطات است، نمی‌توان ادار یک سازمان را به فردی که فاقد مهارتهای پیچیدة مدیریتی است سپرد.

  دوره کارشناسی ارشد مدیریت (MBA) یا Master of Business Administration به منظور پرورشی مدیران کارآمد جهت ادارة سازمانهای اقتصادی – اجتماعی، تولیدی و خدماتی طراحی شده است. هدف این دوره پذیرش فارغ‌التحصیلان دوره‌های کارشناسی در رشته‌های مختلف به خصوص رشته‌های فنی و مهندسی افرادی است که قادر باشند در زمینه‌های ذیل انجام وظیفه نمایند.

  ۱) اداره و راهبری موثر و کارآمد سازمان با یک بخش تخصصی از آن نظیر بخش‌های تولیدی، بازریابی و فروش اطلاعات
  ۲) ایجاد تحول در یک بخش تخصصی سازمان
  ۳) طراحی، هدایت و رهبری تحول در کل سازمان پس از کسب تجارب عملی در مدیریت
  ۴) کارآفرینی با ایجاد فعالیت‌های جدید در درون سازمان و یا ایجاد سازمانهای جدید
  ۵) ارائه خدمات مشاوره‌ای و مطالعاتی در زمینه‌های مزبور بر مدیران سازمانهای اقتصادی و اجتماعی
  افرادی که در این دوره پذیرفته می‌شوند حداقل دوره کارشناسی را در یکی از رشته‌های دانشگاهی گذرانده و با حوزة تخصصی دوره کارشناسی آشنایی پیدا کرده‌اند. این افراد پس از فرا گرفتن دانش مدیریت و تمرین مهارت‌های مدیریتی در این دوره (مدیریت سازمان) نیروهای ارزنده‌ای خواهد شد که می‌توانند با ترکیب دانش تخصصی و مدیریتی خود در جهت تحقق هدف‌های بالا نقش مهمی در بهبود مدیریت جامعه ایفا نمایند.

  طول دوره MBA:

  دوره کارشناسی ارشد مدیریت (MBA) بصورت کارشناسی ارشد ناپیوسته و آموزشی است با توجه به اینکه فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف و به خصوص رشته‌های فنی و مهندسی وارد این دوره می‌شوند و باید به مبانی و اصول مدیریت عملی و دانش روز مدیریت در حوزه‌های مختلف آشنا شوند. طول دوره حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال بوده و تعداد واحدهای لازم برای فارغ‌التحصیل شدن ۵۷ واحد درسی است.

  شرایط ورود به MBA:
  دانشجویان ورودی به این دوره از فارغ‌التحصیلان زبده رشته‌های مختلف با شرایط ذیل پذیرفته خواهند شد:

  الف- داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی
  ب- داشتن حداقل گواهینامه کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم و تحقیقات و فنآوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته‌های مورد قبول
  ج- قبولی در آزمون ورودی
  د- قبولی در مصاحبه تخصصی سنجش علاقه و آمادگی تحصیلی برای رشته مدیریت.

  ضرورت و اهمیت:
  توسعه کشور و ارتقاء استاندارد زندگی در آن مستلزم بهبود و ارتقاء کیفیت مدیریت در سازمانهای اقتصادی و اجتماعی است. با بهبود مدیریت است که می‌توان بهره‌وری را افزایش داد و از ظرفیت‌ها و امکانات موجود کالا و خدمات بیشتری را تولید نمود و ظرفیت‌های زیادتری را بوجود آورد.
  ترکیب دانش تخصصی دوره کارشناسی و آگاهی و تسلط به دانش و فنون مدیریت کارشناسی ارشد، از فارغ‌التحصیلان این دوره مدیران کارآمد و موثری می‌سازد که در افزایش کارآیی و رشد سازمانهای اقتصادی – اجتماعی تأثیر بسزایی دارند. به خاطر کسب همین توانایی‌هاست که سه دهه اخیر دوره‌های MBA در کشورهای مختلف جهان به سرعت گسترش یافته و تنها در کشور آمریکا حدود ۸۰۰ مؤسسه آموزش عالی دوره MBA ارائه می‌دهد.
  در حال حاضر این رشته در میان داوطلبان کارشناسی ارشد از محبوبیت و مقبولی خاصی برخوردار است که هیچ رشته دیگری در مقام سنجش یا مقایسه با آن قرار ندارد. قابل ذکر است که این رشته یکی از ۴۱ رشته‌ای است که بر اساس اعلان سازمان سنجش می‌توان آن را به عنوان رشته دوم انتخاب نمود.

  تعریف و هدف گرایش مدیریت اجرایی :
  مدیریت اجرایی با توجه به نیاز جامعه رو به رشد امروزین کشور و با هدف تربیت مدیرانی که کارکردهای کلان مدیریتی در سطوح مختلف را به گونه ای رشد یافته به اجرا درآورند، در زمره گزینه های موجود برای انتخاب در مقطع کارشناسی ارشد قرار گرفته است. تحلیل مسائل و ارائه راهکارهای قابل اجرا برای انواع واحدهای تولیدی و خدماتی، سیستمهای اطلاع مدیریت (MIS) ، مباحث رفتار سازمانی و مدیریت موثرمنابع انسانی و در نهایت برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک گوشه ای از موضوعات مورد بحث در مدیریت اجرائی هستند که در مقطع کارشناسی ارشد به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرند. لازم به ذکر است که دانش آموختگان این رشته اغلب عهده دار پستهای مدیریتی کلان نظیر واحدهای تولیدی- صنعتی بوده و یا در پستهای حیاتی نظیر مدیریت تاسیسات نفتی و پالایشگاهی ، طرح برنامه های کلان اقتصادی برای سازمانها و وزارتخانه ها و … فعالیت می نمایند.

  طول دوره مدیریت اجرایی:

  دوره کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی با توجه به جذب فارغ التحصیلان رشته های مختلف و نیاز به آشنایی با مباحث پایه مدیریتی، حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال بوده و بعضا دانش آموختگان کارشناسی برای گذراندن واحدهای این دوره با نظر دانشگاه ملزم به اخذ و گذراندن واحدهای پیش نیاز نیز هستند.

  شرایط ورود به مدیریت اجرایی :
  داوطلبان پذیرفته شده در مرحله اول آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته در صورتیکه قصد ادمه تحصیل در دانشگاه تهران (واحد قم) و یا سازمان مدیریت صنعتی و یا دانشگاه یزد را داشته باشند مشمول طرح آ.ت.ت بوده و می بایست در مصاحبه حضوری شرکت نمایند. در مورد سایر دانشگاههای پذیرنده، پذیرفته شدگان نیاز به داشتن سابقه کار یا حضور در مصاحبه را نخواهند داشت.

  کنکور مدیریت اجرایی:
  داوطلبان متقاضی پذیرش در کارشناسی ارشد گرایش مدیریت اجرایی می بایست به سوالات ۵ درس پاسخ دهند که از این میان ۳ درس زبان انگلیسی ، GMAT و تئوریهای مدیریت میان گرایشهای مدیریت اجرایی و MBA مشترک بوده و داوطلبان مدیریت اجرایی بجای پاسخگویی به سوالات درس ریاضی می بایست ۲ درس دانش مسائل روز و زبان فارسی را پاسخ دهند.

  ++++++++

  منابع مطالعاتی

  تئوری‌های مدیریت (تئوری و سازمان)

  Iمنابع:
  منابع اصلی
  ۱- مدیریت عمومی تألیف دکتر الوانی
  ۲- اصول مدیریت تألیف دکتر رضائیان (چاپ جدید)
  ۳- مبانی و سازمان تألیف: دکتر رضائیان
  ۴- رفتار سازمانی تألیف گریفین ترجمه: الوانی
  ۵- تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها تألیف رضائیان

  منابع تکمیلی
  ۶- تئوری سازمان تألیف رابینز ترجمه: الوانی – دانایی فرد
  ۷- تئوری سازمان تألیف دفت ترجمه: پارسائیان – اعرابی
  ۸- رفتار سازمانی تألیف بلانچارد ترجمه: کبیری ۶۵۰ صفحه
  ۹- رفتار سازمانی تألیف رابینز ترجمه: اعرابی – پارسائیان
  ۱۰- رفتار سازمانی تألیف رضائیان
  ۱۱- مدیریت منابع انسانی تألیف میرسپاسی
  ۱۲- مدیریت منابع انسانی تألیف سید جوادین
  ۱۳- مدیریت منابع انسانی تألیف اطحی و یامیرسپاسی

  زبان تخصصی
  I- منابع:
  ۱- فرهنگ و دانش مدیریت ترجمه خلیلی شورینی
  ۲- متون تخصصی مدیریت: فریمن، استونر، گردآوری کننده: دکتر حسن اسماعیل‌‌پور و ونوس
  ۳- سؤالات کنکور سال‌های ۷۴ تا ۸۸
  ۴- ۱۰۰۰ تست زبان تخصصی مدیریت تألیف دکتر ونوس
  ۵- زبان عمومی (گرامر و لغت در حد متوسط)
  ۶- زبان، Management kontz

  GMAT:
  مجموعه کتاب‌های منتشر شده دانشکده مدیریت اقتصادی دانشگاه شریف، ۱۰ سال سوال‌های مدیریت اجرایی یا MBA (83-84)
  مجموعه سئوالات هوش ازمون های استخدامی ادواری
  GMAT تالیف دکتر صداقت
  GMAT مجموعه ۴ جلدی انتشارات نگاه دانش

  ریاضیات:
  مجموعه گزینه‌های چهار جوابی طبقه‌بندی شده ریاضی کارشناسی ارشد جلد ۱ و ۲و ۳ (دکتر نیکوکار)

  ریاضیات عمومی: توماس – آپوستل – لیتهلد.
  ریاضیات عمومی: دکتر آغاسی
  تست‌های ریاضی سال‌های گذشته رشته‌های فنی و مهندسی

  دانش مسائل روز:
  کتاب دانش مسائل روز در زمینه مدیریت مؤسسات تولیدی، خدماتی و طرح‌های عمرانی
  روزنامه های کثیر الانتشار
  زبان فارسی:
  مجموعه کتاب‌های ادبیات فارسی دبیرستان و پیش‌دانشگاهی

  ++++++++

  برای دانلود جدول گرایش‌ها وضرایب رشته مدیریت اجرایی + ظرفیت پذیرش MBA بر روی لینک زیر کلیک کنید.

  http://rapidshare.com/files/96250296/MBA.rar

  Pass: www.farsibooks.ir

  + نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آذر 1388ساعت 10:24  توسط سالاری  | 

  كاملترين جزوات و بسته هاي آموزشي كارشناسي ارشد كامپيوتر از موسسه پارسه زير قيمت موجود است  ۰۹۱۹۶۳۵۴۷۰۰

  منابع پیشنهادی برای مطالعه !

  ریاضی مهندسی: ۱) ریاضیات مهندسی پیشرفته: آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشد‌.انتشارات کانون فرهنگی آموزش (قلم‌چی). مؤلف: مهندس یوسف کریمی‌ملک‌بیان. ۲) ریاضی مهندسی تألیف جمشیدی انتشارات – پوران پژوهش. ۳) ریاضیات مهندسی، دکتر محمدصادق معتقدی، مؤسسه پرسپولیس
  آمار: ۱) آمار و احتمالات مهندسی - دکتر نیکوکار. ۲) آمار و احتمالات مهندسی، دکتر نادر نعمت‌اللهی، دالفک. ۳) آمار و احتمالات، سازمان سنجش آموزش کشور.
  محاسبات عددی: ۱) روش‌های محاسبات عددی دکتر قلی زاده، ۲- محاسبات عددی نوشته دکتر نیکوکار و دکتردرویش ۳) محاسبات عددی، مهندس بهزاد خداکرمی، انتشارات آزاده، (راهیان ارشد)
  ساختمان‌های گسسته: ۱- ساختمان گسسته انتشارات پوران پژوهش ۲) ساختمان‌های گسسته، دکتر قلی‌زاده، دانشگاه صنعتی شریف
  ۳- R.Johnson Baugh, Discrete Mathematics, 1997.
  مدار منطقی: ۱- کتاب مدار منطقی نوشته موریس مانو. ۲- کتاب آبی مدار منطقی کانون فرهنگی آموزش (مؤلف مهندس دانش طلب)
  ۳- Digital Logic, circuit Analysis & Design, Nelson.
  سیستم عامل: ۱- سیستم‌های عامل نوشته استالینگ، ۲- سیستم‌های عامل، سیلبرشاتز ۳- سیستم‌های عامل نوشته تننبام ۴- کتاب آبی سیستم عامل کانون فرهنگی آموزش (مؤلف مهندس نیشابوری و مهندس دانش طلب) ۵- سیستم عامل مهندس مقسمی
  نظریه زبان‌ها:
  ۱- P.Linz, Intro duction to. Formal languages and Automata , 1996. ترجمه دکترصراف زاده
  ۲- کتاب آبی نظریه زبان‌ها کانون فرهنگی آموزش(مؤلف مهندس دانش طلب و مهندس شفقی)

  معماری کامپیوتر: ۱)کتاب معماری کامپیوتر نوشته موریس مانو ۲) کتاب آبی معماری کامپیوتر کانون فرهنگی آموزش (مؤلف مهندس دانش طلب)
  ساختمان داده:
  ۱-E.Horowitz, S.sahni, D.Mehta,Fundamentals of Data structures in C++, Computer science Press, 1995.
  2- کتاب آبی ساختمان داده کانون فرهنگی آموزش (مولف:‌مهندس ریاضتی و مهندس دانش‌طلب)
  ۳-ساختمان داده مهندس مقسمی
  پایگاه داده:
  ۱- C.J.Date, Introduction to Database systems, sixth Edition, Addison- welsley, 1995.
  2- پایگاه داده‌ها، نوشته دکتر روحانی رانکوهی
  ۳- کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر راهیان ارشد، جلد ۳/
  کامپایلر:
  ۱- Aho, sethi, and Ullman , “Compilers: Techniques, And Tools”
  ۲- کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر راهیان ارشد، جلد ۳
  طراحی الگوریتم:
  ۱- طراحی الگوریتم دکتر نعیمی پور
  ۲- طراحی الگوریتم دکتر قلی زاده
  ۳- کنکور ارشد کامپیوتر راهیان ارشد جلد ۳
  هوش مصنوعی:
  ۱-S.Russel, P.Norving, Artificial Intelligence, A Modern Approach, Prentice Hall, 2003. ترجمه رهنمون
  ۲- هوش مصنوعی نوشته دکتر فهیمی، ۳- کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر راهیان ارشد، جلد ۴
  طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
  ۱- T.W. Pratt, “Programming Lanuguages And Implementationترجمه جعفرنژاد قمی.
  ۲- کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر راهیان ارشد، جلد ۳
  مدار الکتریکی: ۱) مدار الکتریکی، ترجمه دکتر جبه‌دار ۲) رهیافت حل مسأله در مدار، محمود دیانی، نص، ۱۳۸۱/
  الکترونیک دیجیتال:
  ۱- Digital Integrated circuits, Jan, M, Rabaey
  2- Micro Electronic circuits, A.S.sedra
  انتقال داده: ۱) درس و کنکور داده‌ها، فرشاد صفایی، گسترش علوم پایه، ۱۳۸۱/ ۲) انتقال داده، اوی لسل دی بلک، دانشگاه صنعتی شریف.

  کارنامه و درصدهای رتبه ۶۸ رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر ارشد۸۸

  ریز درصدها و معدل اعمال شده رتبه ۶۸ رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر ارشد۸۸( مجموعه مهندسی کامپیوتر، کد رشته ۱۲۷۷)

  زبان عمومی و تخصصی :۲۱/۱۱

  ریاضیات :۲۱/۶۷

  دروس مشترک : ۵۵/۹۵

  دروس تخصصی نرم افزار : ۴۸/۳۳

  معدل اعمال شده : ۱۷/۰۷

  + نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آذر 1388ساعت 10:14  توسط سالاری  | 

  قويترين و كاملترين جزوات ارشد براي ادبيات از سنجش تكميلي زير قيمت موجود است

  ۰۹۱۹۶۳۵۴۷۰۰

  فهرست منابع آزمون ارشد گرایش ادبیات فارسی

   

  راهنمای استفاده از منابع برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد گرایش ادبیات فارسی

  1.     متون نثر

  1-1-    تاریخ بیهقی؛ "گزیده تاریخ بیهقی" دبیرسیاقی، نرگس روان پور، خطیب رهبر- در صورت امکان تمام متن و شرح و توضیح آن با استفاده از کتاب آقای منوچهر دانش پژوه-.

   

  1-2-  کلیله و دمنه؛ تمام متن با استفاده از توضیحات مجتبی مینوی- با تاکید بر ترجمه اشعار عربی، آیات، احادیث و امثال و دقت در تجزیه و ترکیب و اعراب گذاری-.

   

  1-3-   چهارمقاله؛ به تصحیح دکتر محمد معین (مقدمه، باب دبیری و شاعری).

  1-4-   مرزبان نامه؛ بویژه باب چهارم.

  1-5-     جهانگشای جوینی؛ جلد اول با استفاده از گزیده دکتر شعار، گزیده دکتر یدالله شکری از مجموعه شاهکارهای ادب فارسی، گزیده دکتر خطیب رهبر با استفاده از شرح مشکلات جهانگشا از دکتر خاتمی، با تاکید بر لغات مفعولی و اعلام و دقت در عبارات عربی.

  - از گزیده ها نیز متنهای منتخب از جلد اول خوانده شود.

  1-6-    گلستان؛ متن گلستان به کوشش دکتر غلامحسین یوسفی و همچنین خطیب رهبر- به کتاب اخیر از حیث نکات دستوری بیشتر توجه شود- با تاکید بر اشعار عربی، آیات و امثال.

  - نکته1: از کتاب برگزیده متون مصنوع و مزین فارسی اثر دکتر اسماعیل حاکمی، مقدمه کتاب و نمونه های منتخب از کلیله و دمنه، مرزبان نامه و جهانگشا خوانده شود.

  - نکته2: از فرهنگ عبارتهای متون مصنوع و فنی اثر دکتر مدبری، برای رفع دشواریها و مشکلات متون فنی و مصنوع استفاده شود.

  - نکته 3: از فرهنگ فارسی اثر مرحوم دکتر محمد معین- بویژه بخش دوم، نیمه دوم جلد چهارم- برای معانی ترکیبات عربی مستعمل در متون فارسی استفاده شود.

   

  2.     متون نظم

  2-1-    حافظ؛ شرح دکتر خطیب رهبر، "حافظ نامه" بهاءالدین خرمشاهی، "ذهن و زبان حافظ" از خرمشاهی، "در جستجوی حافظ" از رحیم ذوالنور، "مجموعه مقالات" دکتر دادبه درباره حافظ و "مجموعه مقالات" نشر دانش درباره حافظ.

  2-2-  بوستان؛ با شرح و توضیح دکتر خزائلی.

  2-3-     مثنوی، دفتر اول؛ "شرح مثنوی شریف" از مرحوم فروزانفر و ادامه آن از دکتر سیدجعفر شهیدی. برای یادگیری بهتر دفتر اول توجه به اقتباس از آیات، احادیث و اشارات داستانی لازم است، به همین منظور از دو کتاب "احادیث مثنوی" فروزانفر و "آیات مثنوی" درگاهی، هر دو از نشر امیرکبیر می توان بهره گرفت.

  2-4-     خاقانی؛ گزیده خاقانی از دکتر ضیاءالدین سجادی- هر دو گزیده ایشان یکی چاپ امیرکبیر و دیگر چاپ نشر سخن و دیگر گزیده ها- همچنین کتاب "شرح مشکلات اشعار خاقانی" اثر مرحوم سجادی انتشارات زوار.

  2-5-   حدیقه سنایی؛ از هر گزیده ای باشد. بیشتر مقدمات و اشعار قبل از داستانها و حکایات.

  2-6-   منطق الطیر؛ گزیده از هر نویسنده ای که باشد- ترجیحا گزیده دکتر شمیسا-. استفاده از "گزیده منطق الطیر و شیخ صنعان" هر دو شاهکارهای ادب فارسی.

  - نکته1: برای فهم بهتر متون ادبی لازم است از فرهنگهای موضوعی و تخصصی استفاده گردد.

  از جمله:

  1.     "فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی" از دکتر یاحقی،

  2.     "فرهنگ تلمیحات" از دکتر شمیسا،

  3.     "فرهنگ ادبیات فارسی دری" از دکتر زهرا خانلری،

  4.     "فرهنگ اصطلاحات نجومی" از دکتر مصطفا،

  5.     "فرهنگ علوم فلسفی و کلامی" از دکتر سید جعفر سجادی،

  6.     "فرهنگ واژه نامه" از عبدالحسین نوشین،

  7.     "اصطلاحات و صناعات ادبی" از دکتر طباطبایی،

  8.     "واژه نامه ادبی" از صالح حسینی،

  9.     "واژه نامه شاعری" از میمنت میرصادقی،

  10. "فرهنگ اصطلاحات ادبی" از سیما داد،

  11. و نظایر این فرهنگها.

   

  2-7-     شاهنامه؛ جلد اول از چاپ مسکو یا چاپ ژول مول. "شاهنامه فردوسی" جلد اول با شرح و توضیح جوینی، "بهین نامه باستان" تا ص100 از دکتر جعفر یاحقی، و واژه نامه و توضیحات "غمنامه رستم و سهراب" و "رزم نامه رستم و اسفندیار" با استفاده از توضیحات دکتر شعار و انوری و یا توضیحات دکتر منصور رستگار فسایی و سایر جزوات آموزشی.

   

            3. کلیات ادبی: شامل تاریخ ادبیات، سبک شناسی، عروض و قافیه، علوم بلاغی (معانی، بیان و بدیع) و دستور زبان فارسی.

  3-1-     تاریخ ادبیات؛ "تاریخ ادبیات فارسی" از دکتر صفا- ترجیحا تلخیص آن به کوشش دکتر ترابی- و حداقل "مختصری در تاریخ تحول نظم و نثر فارسی" از دکتر صفا.

  3-2-     سبک شناسی؛ "سبک شناسی" مرحوم بهار- حداقل جلد دوم-، "سبک شناسی شعرو نثر" از دکتر شمیسا، "صور خیال در شعر فارسی" (مباحث پایانی کتاب، مقدمه شاعر آیینه ها، مقدمه مفلس کیمیا فروش، مقدمه تازیانه های سلوک) از دکتر شفیعی کدکنی و جزوات آموزشی.

  3-3-     عروض و قافیه؛ "وزن و قافیه شعر فارسی" از وحیدیان کامیاراز نشر دانشگاهی، "عروض و قافیه" دکتر شمیسا. در حد تقطیع، رکن بندی، تشخیص وزن، نام بحر، بحور کثیر الاستعمال، نام زحافهای معروف، عیوب قافیه و حرکات قافیه.

  3-4-     علوم بلاغی؛ "فنون بلاغت و صناعات ادبی" از علامه همایی، "آیین سخن" از دکتر صفا، "هنجار گفتار" از سید نصرالله تقوی، "معانی و بیان" از دکتر جلیل تجلیل، "معانی و بیان" از دکتر علوی و اشرف زاده از انتشارات سمت، "بیان" و "بدیع" از دکتر شمیسا.

  3-5-     دستور زبان؛ "دستور زبان پنج استاد"، دستور زبان خیام پور، دستور دکتر خانلری و بویژه دستور دکتر احمدی گیوی (هر دو جلد).

   

          4.   متون عربی: قواعد و قرائت.

  4-1-  قرآن مجید؛ سوره هایی که در متون ادب فارسی آیاتی از آنها بیشتر آمده است.

  4-2-  نهج البلاغه؛ خطبه ها و کلمات قصار.

  4-3-     بخشهایی از "مجانی الحدیث" و "مجانی الادب". "گزیده نظم و نثر عربی" از دکتر رادمنش از نشر آستان قدس رضوی و سایر جزوات آموزشی.

  4-4-     صرف و نحو؛ حداقل کتاب دکتر خوانساری، "زبان قرآن" حمید محمدی (صرف و نحو)، "مبادی العربیه" جلد 3و4، "اصول الصرف" و "اصول النحو" هر دو از دکتر شهابی از نشر دانشگاه تهران (کتاب اخیر از حیث شواهد و گزیده های نظم و نثر قابل توجه است).

  4-5-     عبارتهای عربی کتابهای "کلیله و دمنه"، جلد اول "جهانگشا"، "مرزبان نامه"، اشعار حافظ و اشعار سعدی و مولانا در مثنوی و گلستان.

           

        5.  متون انگلیسی: گرامر و قرائت.

  5-1-   گرامر؛ در حد انگلیسی دبیرستان.

  5-2-     قرائت؛ بخشهایی از "دائره المعارف اسلام"- بخشی که در معرفی شاعران، نویسندگان و موضوعات ادبی است-، بخشهایی از "تاریخ ادبیات ایران" از ادوارد براون- با استفاده از ترجمه آن از نشر مروارید-.

  5-3- آشنایی با معروفترین اصطلاحات ادبی به زبان انگلیسی.

  ‹این منابع توسط دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی ارائه شده است.›

  + نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آذر 1388ساعت 10:11  توسط سالاری  | 

  قويترين و كاملترين جزوات ارشد براي ادبيات از سنجش تكميلي زير قيمت موجود است

  ۰۹۱۹۶۳۵۴۷۰۰

  فهرست منابع آزمون ارشد گرایش ادبیات فارسی

   

  راهنمای استفاده از منابع برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد گرایش ادبیات فارسی

  1.     متون نثر

  1-1-    تاریخ بیهقی؛ "گزیده تاریخ بیهقی" دبیرسیاقی، نرگس روان پور، خطیب رهبر- در صورت امکان تمام متن و شرح و توضیح آن با استفاده از کتاب آقای منوچهر دانش پژوه-.

   

  1-2-  کلیله و دمنه؛ تمام متن با استفاده از توضیحات مجتبی مینوی- با تاکید بر ترجمه اشعار عربی، آیات، احادیث و امثال و دقت در تجزیه و ترکیب و اعراب گذاری-.

   

  1-3-   چهارمقاله؛ به تصحیح دکتر محمد معین (مقدمه، باب دبیری و شاعری).

  1-4-   مرزبان نامه؛ بویژه باب چهارم.

  1-5-     جهانگشای جوینی؛ جلد اول با استفاده از گزیده دکتر شعار، گزیده دکتر یدالله شکری از مجموعه شاهکارهای ادب فارسی، گزیده دکتر خطیب رهبر با استفاده از شرح مشکلات جهانگشا از دکتر خاتمی، با تاکید بر لغات مفعولی و اعلام و دقت در عبارات عربی.

  - از گزیده ها نیز متنهای منتخب از جلد اول خوانده شود.

  1-6-    گلستان؛ متن گلستان به کوشش دکتر غلامحسین یوسفی و همچنین خطیب رهبر- به کتاب اخیر از حیث نکات دستوری بیشتر توجه شود- با تاکید بر اشعار عربی، آیات و امثال.

  - نکته1: از کتاب برگزیده متون مصنوع و مزین فارسی اثر دکتر اسماعیل حاکمی، مقدمه کتاب و نمونه های منتخب از کلیله و دمنه، مرزبان نامه و جهانگشا خوانده شود.

  - نکته2: از فرهنگ عبارتهای متون مصنوع و فنی اثر دکتر مدبری، برای رفع دشواریها و مشکلات متون فنی و مصنوع استفاده شود.

  - نکته 3: از فرهنگ فارسی اثر مرحوم دکتر محمد معین- بویژه بخش دوم، نیمه دوم جلد چهارم- برای معانی ترکیبات عربی مستعمل در متون فارسی استفاده شود.

   

  2.     متون نظم

  2-1-    حافظ؛ شرح دکتر خطیب رهبر، "حافظ نامه" بهاءالدین خرمشاهی، "ذهن و زبان حافظ" از خرمشاهی، "در جستجوی حافظ" از رحیم ذوالنور، "مجموعه مقالات" دکتر دادبه درباره حافظ و "مجموعه مقالات" نشر دانش درباره حافظ.

  2-2-  بوستان؛ با شرح و توضیح دکتر خزائلی.

  2-3-     مثنوی، دفتر اول؛ "شرح مثنوی شریف" از مرحوم فروزانفر و ادامه آن از دکتر سیدجعفر شهیدی. برای یادگیری بهتر دفتر اول توجه به اقتباس از آیات، احادیث و اشارات داستانی لازم است، به همین منظور از دو کتاب "احادیث مثنوی" فروزانفر و "آیات مثنوی" درگاهی، هر دو از نشر امیرکبیر می توان بهره گرفت.

  2-4-     خاقانی؛ گزیده خاقانی از دکتر ضیاءالدین سجادی- هر دو گزیده ایشان یکی چاپ امیرکبیر و دیگر چاپ نشر سخن و دیگر گزیده ها- همچنین کتاب "شرح مشکلات اشعار خاقانی" اثر مرحوم سجادی انتشارات زوار.

  2-5-   حدیقه سنایی؛ از هر گزیده ای باشد. بیشتر مقدمات و اشعار قبل از داستانها و حکایات.

  2-6-   منطق الطیر؛ گزیده از هر نویسنده ای که باشد- ترجیحا گزیده دکتر شمیسا-. استفاده از "گزیده منطق الطیر و شیخ صنعان" هر دو شاهکارهای ادب فارسی.

  - نکته1: برای فهم بهتر متون ادبی لازم است از فرهنگهای موضوعی و تخصصی استفاده گردد.

  از جمله:

  1.     "فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی" از دکتر یاحقی،

  2.     "فرهنگ تلمیحات" از دکتر شمیسا،

  3.     "فرهنگ ادبیات فارسی دری" از دکتر زهرا خانلری،

  4.     "فرهنگ اصطلاحات نجومی" از دکتر مصطفا،

  5.     "فرهنگ علوم فلسفی و کلامی" از دکتر سید جعفر سجادی،

  6.     "فرهنگ واژه نامه" از عبدالحسین نوشین،

  7.     "اصطلاحات و صناعات ادبی" از دکتر طباطبایی،

  8.     "واژه نامه ادبی" از صالح حسینی،

  9.     "واژه نامه شاعری" از میمنت میرصادقی،

  10. "فرهنگ اصطلاحات ادبی" از سیما داد،

  11. و نظایر این فرهنگها.

   

  2-7-     شاهنامه؛ جلد اول از چاپ مسکو یا چاپ ژول مول. "شاهنامه فردوسی" جلد اول با شرح و توضیح جوینی، "بهین نامه باستان" تا ص100 از دکتر جعفر یاحقی، و واژه نامه و توضیحات "غمنامه رستم و سهراب" و "رزم نامه رستم و اسفندیار" با استفاده از توضیحات دکتر شعار و انوری و یا توضیحات دکتر منصور رستگار فسایی و سایر جزوات آموزشی.

   

            3. کلیات ادبی: شامل تاریخ ادبیات، سبک شناسی، عروض و قافیه، علوم بلاغی (معانی، بیان و بدیع) و دستور زبان فارسی.

  3-1-     تاریخ ادبیات؛ "تاریخ ادبیات فارسی" از دکتر صفا- ترجیحا تلخیص آن به کوشش دکتر ترابی- و حداقل "مختصری در تاریخ تحول نظم و نثر فارسی" از دکتر صفا.

  3-2-     سبک شناسی؛ "سبک شناسی" مرحوم بهار- حداقل جلد دوم-، "سبک شناسی شعرو نثر" از دکتر شمیسا، "صور خیال در شعر فارسی" (مباحث پایانی کتاب، مقدمه شاعر آیینه ها، مقدمه مفلس کیمیا فروش، مقدمه تازیانه های سلوک) از دکتر شفیعی کدکنی و جزوات آموزشی.

  3-3-     عروض و قافیه؛ "وزن و قافیه شعر فارسی" از وحیدیان کامیاراز نشر دانشگاهی، "عروض و قافیه" دکتر شمیسا. در حد تقطیع، رکن بندی، تشخیص وزن، نام بحر، بحور کثیر الاستعمال، نام زحافهای معروف، عیوب قافیه و حرکات قافیه.

  3-4-     علوم بلاغی؛ "فنون بلاغت و صناعات ادبی" از علامه همایی، "آیین سخن" از دکتر صفا، "هنجار گفتار" از سید نصرالله تقوی، "معانی و بیان" از دکتر جلیل تجلیل، "معانی و بیان" از دکتر علوی و اشرف زاده از انتشارات سمت، "بیان" و "بدیع" از دکتر شمیسا.

  3-5-     دستور زبان؛ "دستور زبان پنج استاد"، دستور زبان خیام پور، دستور دکتر خانلری و بویژه دستور دکتر احمدی گیوی (هر دو جلد).

   

          4.   متون عربی: قواعد و قرائت.

  4-1-  قرآن مجید؛ سوره هایی که در متون ادب فارسی آیاتی از آنها بیشتر آمده است.

  4-2-  نهج البلاغه؛ خطبه ها و کلمات قصار.

  4-3-     بخشهایی از "مجانی الحدیث" و "مجانی الادب". "گزیده نظم و نثر عربی" از دکتر رادمنش از نشر آستان قدس رضوی و سایر جزوات آموزشی.

  4-4-     صرف و نحو؛ حداقل کتاب دکتر خوانساری، "زبان قرآن" حمید محمدی (صرف و نحو)، "مبادی العربیه" جلد 3و4، "اصول الصرف" و "اصول النحو" هر دو از دکتر شهابی از نشر دانشگاه تهران (کتاب اخیر از حیث شواهد و گزیده های نظم و نثر قابل توجه است).

  4-5-     عبارتهای عربی کتابهای "کلیله و دمنه"، جلد اول "جهانگشا"، "مرزبان نامه"، اشعار حافظ و اشعار سعدی و مولانا در مثنوی و گلستان.

           

        5.  متون انگلیسی: گرامر و قرائت.

  5-1-   گرامر؛ در حد انگلیسی دبیرستان.

  5-2-     قرائت؛ بخشهایی از "دائره المعارف اسلام"- بخشی که در معرفی شاعران، نویسندگان و موضوعات ادبی است-، بخشهایی از "تاریخ ادبیات ایران" از ادوارد براون- با استفاده از ترجمه آن از نشر مروارید-.

  5-3- آشنایی با معروفترین اصطلاحات ادبی به زبان انگلیسی.

  ‹این منابع توسط دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی ارائه شده است.›

  + نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آذر 1388ساعت 10:10  توسط سالاری  | 

  مطالب قدیمی‌تر